Loading ...
Plan your campaign
EN TH


Story

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out Of Home Media) ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน แพลน บีเป็นผู้นำในการนำเสนอสื่อฯ นวัตกรรมสื่อโฆษณาที่มีเทคนิคพิเศษและความหลากหลาย รวมไปถึงการบริการ ดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการให้บริการ ตลอด 16 ปีที่ผ่านมา แพลน บี มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารจัดการสื่อที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของแบรนด์และสินค้าได้รอบด้าน และให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนการตลาด รวมไปถึงการคิดค้นเนื้อหา (content) ที่น่าสนใจในการนำเสนอ
 • 2548
 • 2553
 • 2554
 • 2555
 • 2556
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • เริ่มธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ด้วยสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) ประเภทรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ โดยได้รับสัญญาสัมปทานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการให้บริการพื้นที่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศประเภทยูโรทู จำนวนกว่า 1,200 คัน

 • เข้าสู่ธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง ประเภทภาพนิ่ง (Static) โดยเริ่มจากสื่อโฆษณาบริเวณตู้โทรศัพท์สาธารณะ (Fonebooth) จำนวนกว่า 400 จุด ในย่านใจกลางกรุงเทพมหานคร

 • ขยายธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง บริเวณถนนและทางด่วน พร้อมทั้งขยายธุรกิจสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) ในระบบรถไฟฟ้า MRT

 • ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำ การให้บริการสื่อภายนอกที่อยู่อาศัยประเภทจอดิจิตอล พร้อมขยายเครือข่ายสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทภาพนิ่งอย่างต่อเนื่อง และเริ่มให้บริการสื่อโฆษณาบริเวณห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจร

 • ขยายสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทจอดิจิตอล ประเภทภาพนิ่งตามพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาตร์สำคัญของกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ในประเทศไทยใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, ชลบุรี, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี, สงขลา และนนทบุรี พร้อมขยายสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน

 • เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

 • ขยายธุรกิจสื่อโฆษณาในสนามบินจำนวน 31 สนามบิน และขยายเครือข่ายสื่อประเภทดิจิตอลทั่วประเทศไทย  โดยได้ขยายเครือขายสื่อโฆษณาดิจิตอลนอกที่อยู่อาศัยใน 44 จังหวัด ทั่วประเทศ พร้อมเปิดให้บริการเว็บไซต์ CityGlide.com เพื่อให้บริการค้นหาและคำนวนเวลาในการมาถึงของรถโดยสารประจำทางปรับอากาศและอีกก้าวสำคัญ บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไทย ลีก จำกัด

 • ขยายธุรกิจสื่อโฆษณาไปยังภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารให้กับบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีฐานผู้บริโภคกระจายอยู่หลากหลายประเทศ

 • ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Marketing) เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตให้กับสื่อโฆษณา

 • Strategic shareholder

  ร่วมมือกับ VGI ในการขยายสื่อโฆษณา โดยผสมผสานทั้ง “สื่อนอกบ้าน” และ “สื่อออนไลน์”

  เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์แบบ 360 องศา

   

   

 • TOKYO 2020

  ตัวแทนบริหารสิทธิทางการตลาดและการถ่ายทอดสดสำหรับการแข่งขันโอลิมปิค

  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในการส่งกำลังใจเเละพลังเชียร์

  ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยจากหลากหลายช่องทาง ทุกที่ ทุกเวลา ในทุกแพลตฟอร์ม

   

  MACO

  ขยายธุรกิจด้วยการร่วมลงทุนใน MACO หนึ่งในผู้นำสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดและสตรีทเฟอร์นิเจอร์ที่มีความครอบคลุมมากที่สุดรายหนึ่ง เพื่อเสริมศักยภาพในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ

   

  Smart Bus Shelters

  บริหารเเละจัดการสิทธิในการบำรุงดูแลรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ (Smart Bus Shelter) ผลักดันให้กรุงเทพฯ เข้าสู่ “เมืองอัจฉริยะ” ที่มีความทันสมัยและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

   

  Raceup

  ส่งเสริมและขยายธุรกิจ Sport Marketing ในรูปแบบการวิ่งมาราธอน วิ่งเทรลและไตรกีฬา

error: Content is protected !!