Insight

3 ไอเดียในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนสื่อนอกบ้านอย่างป้ายบิลบอร์ด

ก.ค. 6, 2023

#1 ใช้งานพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับป้ายบิลบอร์ด โดยเลือกระบบการพิมพ์ประเภท Latex หรือ UV ซึ่งเป็นหมึกพิมพ์ที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลัก ทั้งยังปล่อยมลพิษต่ำตามเกณฑ์ GREENGUARD GOLD

#2 ลดการใช้หมึกในงานโฆษณา โดยออกแบบภาพโฆษณาที่เน้นพื้นสีขาว เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนที่เกิดจากกระบวนการในการพิมพ์

#3 นำป้ายไวนิลกลับมาใช้ใหม่
โดยการรีไซเคิลไวนิลป้ายโฆษณานำมาทำเป็นสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น กระเป๋า, ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น

#วันสิ่งแวดล้อมโลก #planbmedia

Credit image : twitter @chadchart_trip

This site is registered on wpml.org as a development site.