นโยบายการใช้คุ้กกี้ (Cookies)​

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียก “บริษัท”) ขอแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียก “ท่าน”) ทราบว่า ในเว็ปไซต์ของบริษัทจะมีการติดตั้งคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันในเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แทปเลต เพื่อจดจำลักษณะการใช้งาน เพื่อประสบการณ์ที่ดีของท่านในการใช้งานเว็ปไซต์ของบริษัท ดังนั้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็ปไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการติดตั้งคุกกี้

 1. คุ้กกี้คืออะไร

คุกกี้ คือไฟล์ข้อความซึ่งประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง และคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่รองรับคุกกี้นั้นได้ โดยคุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของท่านได้และให้บริการที่เหมาะสมกับท่านมากยิ่งขึ้น เช่น บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของผู้ใช้งาน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน

 1. ประเภทของคุ้กกี้ 

                2.1            คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญในการทำให้ท่านสามารถเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัทได้

               2.2            คุกกี้เพื่อประกอบการทำงานของเว็บไซต์ (Preference Cookies) คุ้กกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถจดจำประเภทหรือตัวเลือกที่ท่านได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่เลือกใช้ การจดจำ Username และ Password ของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบได้อัตโนมัติ หรือรูปแบบของแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของท่านโดยเฉพาะ

                2.3            คุ้กกี้เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Statistics Cookies) คุ้กกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน และปรับปรุงการทำงานของเว็บไซค์ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุ้กกี้ประเภทนี้ยังสามารถรวมรวมข้อมูลทางสถิติในการใช้งานและการเข้าออกเว็บไซต์ของผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อแสดงให้บริษัทเห็นถึงความสนใจของผู้ใช้งาน และวัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์รวมไปถึงการโฆษณาของบริษัท โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมและไม่สามารถระบุชื่อหรือตัวตนผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้

 1. แหล่งที่มาของคุ้กกี้

                3.1            คุ้กกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First-Party Cookies) คุ้กกี้ประเภทนี้จะอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงเมื่อท่านเข้าใช้งาน

                3.2            คุ้กกี้ของบุคลที่สาม (Third-Party Cookies) คุ้กกี้ประเภทนี้ไม่ได้มาจากเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรง แต่มาจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท เช่น Google Analytics

 1. ระยะเวลาของคุ้กกี้

                4.1            คุ้กกี้แบบมีช่วงเวลา (Session Cookies) คุ้กกี้ประเภทนี้จะถูกลบโดยอัตมัติเมื่อท่านปิดการใช้งานเว็บไซต์

                4.2            คุ้กกี้ถาวร (Persistent Cookies) คุ้กกี้ประเภทนี้จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านจนกว่าท่านจะดำเนินการลบทิ้งหรอคุ้กกี้เหล่านั้นหมดอายุ ซึ่งคุ้กกี้ประเภทนี้จะจดจำพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ในครั้งต่อ ๆ ไป

 1. การตั้งค่าคุ้กกี้ 

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางคุ้กกี้ ซอฟแวร์ และเครื่องมือการตรวจวัด ท่านสามารถลบหรือปฏิเสธคุ้กกี้ ซอฟแวร์การตรวจวัดบางรายการผ่านทางการตั้งค่าเบราว์เซอร์ (Browser) หรือในระบบการตั้งค่าของอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์แท็บเล็ตของท่านได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดการใช้งานคุ้กกี้บางประเภท ท่านอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บหรือบริการที่ทางบริษัทได้เสนอให้แก่ท่านได้

ท่านสามารถตั้งค่าการจัดการคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่านได้ดังต่อไปนี้

 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome
 • การตั้งค่าคุ้กกี้ใน Chrome for Android
 • การตั้งค่าคุ้กกี้ใน Chrome for iOS
 • การตั้งค่าคุ้กกี้ใน Safari
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari for iOS
 • การตั้งค่าคุ้กกี้ใน Microsoft Edge
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox
 1. ช่องทางการติดต่อบริษัท 

                หากท่านมีข้อสอบถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการใช้คุ้กกี้ฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ E-mail: dpo@planbmedia.co.th.122.155.5.137.no-domain.name

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุ้กกี้ 

                บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการใช้คุ้กกี้ฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะแจ้งนโยบายการใช้คุ้กกี้ฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท https://www.planbmedia.co.th/

นโนบายการใช้คุ้กกี้นี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

This site is registered on wpml.org as a development site.