Insight

Carnation กับการ customize content ภาษาท้องถิ่น

มิ.ย. 30, 2023

  • การสื่อสารโฆษณาให้มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน การทำคอนเทนต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ชมสร้างสรรค์ได้ตรงจุดก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมให้กับแคมเปญได้
  • ตัวอย่างโฆษณาจากแบรนด์คาร์เนชั่น ที่มีการ customize content บนสื่อ Chiangmai City Network โดยมีการใช้ copy ภาษาถิ่น และเลือกใช้เมนูอาหารที่ขึ้นชื่อในจังหวัดเชียงใหม่ ในการโฆษณานมข้นจืด ตราเนชั่น ในการเป็นส่วนประกอบในเมนูต่างๆ
  • เป็นการ customize content บนสื่อโฆษณาป้ายนิ่ง ที่มีความเกี่ยวข้องกับคนในพื้นที่ ทำให้กลุ่มผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วม ทำให้การสื่อสารโฆษณามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
This site is registered on wpml.org as a development site.