Insight

มากกว่าโฆษณา คือการสร้าง Iconic Landmark ให้กับแบรนด์

Sep 22, 2023

ปัจจุบันหลายแบรนด์นิยมสร้าง Iconic landmark ผ่านสื่อโฆษณานอกบ้าน ด้วยการขึ้นสื่อ ณ ตำแหน่งเดิมเป็นประจำ ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยหลักการเรียนรู้ซ้ำ (repetition) จนคนจดจำว่าแบรนด์ๆนั้นเป็นสัญลักษ์ของพื้นที่บริเวณนั้น

ตัวอย่างแบรนด์ ที่มีการสร้าง Iconic landmark ด้วยสื่อโฆษณานอกบ้าน:

? ธนาคารกรุงเทพ ที่มีการใช้ป้ายภาพนิ่งขนาดยักษ์ บริเวณถนนขาเข้าเมืองจากสนามบินสุวรรณภูมิ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการโฆษณาในรูปแบบ Branding เชิงเป็นสัญลักษณ์ในการต้อนรับคนเข้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยตัวป้ายสามารถมองเห็นตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน

? Louis Vuiton โฆษณาผ่านป้ายภาพนิ่งหลายๆป้าย เป็น serie เรียงยาวต่อกัน บริเวณถนนขาเข้าเมืองจากสนามบินสุวรรณภูมิเช่นกัน โดยมีการลงต่อเนื่องในทุกๆ Collection เพื่อจับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ

? Coke ที่มีการโฆษณาผ่านจอ Lido Connect ในทุกๆแคมเปญ จนกลายเป็นสัญลักษ์ของสยามสแควร์ โดยเป็นแบรนด์ที่ยืนหยัดในการเจาะกลุ่มวัยรุ่น

This site is registered on wpml.org as a development site.