Insight

สื่อณจุดขาย (Point Of Purchase) ทำไมจำเป็นสำหรับแบรนด์ยุคนี้ ?

Jul 6, 2023

กลยุทธ์ P.O.P หรือ Point Of Purchase นำมาใช้ในการกระตุ้นการขาย
 ทำให้เกิด “Impulsive Purchase” หรือ การซื้อของแบบไม่ได้วางแผนไว้ก่อน กลยุทธ์นี้เหมาะกับเวลาช่วงนี้ เนื่องจากคนเริ่มออกนอกบ้านมากขึ้นและมีการเปิดประเทศรับต่างชาติเข้ามา
ดังนั้นการใช้สื่อนี้จะยิ่งช่วยผลักดันยอดขายให้กับแบรนด์ได้ดี

จากผลวิจัยของ DKHS เผยว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค มีมากถึง 70% ที่เป็นการตัดสินใจซื้อ ณ จุดขาย

โดยผู้บริโภค 1 ใน 10 คน จะเกิดการเปลี่ยนแบรนด์ หรือ Switching Brand ในร้านค้า (In-store) ตลอดเวลา 
และทุกๆ 5 วินาที ผู้บริโภคจะเดินผ่านสินค้าประมาณ 300 SKU ถ้ามีแบรนด์อยู่ในใจแล้ว คนซื้อจะใช้เวลาตัดสินใจประมาณ 7 – 10 วินาที เท่านั้น

ดังนั้นแต่ละแบรนด์จะต้องช่วงชิงหาลูกเล่นมาดึงลูกค้าในช่วงเวลานี้ให้ได้ ซึ่งแบรนด์ระดับท๊อปมีการใช้กลยุทธ์นี้อย่างรุนแรง

ทาง Plan B ยังมีสื่อ P.O.P ที่ช่วยกระตุ้นการขาย ณ จุดขาย ดังนี้

สื่อ 7- 11 ที่มีกระจายกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ และยังเป็นสื่อที่สามารถใช้เสียงได้ ยิ่งเพิ่มการกระตุ้นความสนใจของลูกค้าได้มากขึ้น

สื่อใน In-Mall ที่อยู่ในห้าง Siam Paragon และห้าง Central

แหล่งข้อมูล: DKSHdiscover, BrandAge

#planbmedia.

This site is registered on wpml.org as a development site.