Insight

Storytelling เทรนด์การตลาดมาแรงกับป้าย Air Traveller Series

Jul 6, 2023

Storytelling เป็นการเล่าเรื่องราวของแบรนด์หรือสินค้า ว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตหรือแก้ปัญหาของผู้บริโภคได้อย่างไร เป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภค จนทำให้เกิด Emotional กับแบรนด์ เกิดการจดจำ ผูกพันธ์และกลายเป็น   brand loyalty ในที่สุด

ซึ่งป้าย Air Traveller Series ถือเป็นสื่อที่เหมาะกับการทำ Stroytelling เพราะสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ยาวถึง 17 ป้าย โดยจากผลวิจัยชี้ว่าการเล่าเรื่องผ่านรูปมีประสิทธิภาพดีกว่าผ่านตัวอักษร เพราะคนจะจดจำมากกว่าและเกิด Emotional ง่ายกว่า

นอกจากนี้ หลังคลายโควิด ปริมาณของผู้โดยสารขาเข้า – ออกประเทศในเดือน ต.ค. 65 มีถึง 3 ล้านคน โดยคาดว่าในปี 66 จะมีผู้โดยสารถึง 18 ล้านคน ดังนั้นการลงสื่อบน Air Traveller Series ก็ยิ่งเป็นการเพิ่ม visibility ให้กับแบรนด์ขึ้นไปอีกด้วย

แหล่งอ้างอิง: marketing oops, growfo, Storysoft

This site is registered on wpml.org as a development site.