Insight

User-Generated OOH เชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับแบรนด์ผ่านช่วงเวลาที่น่าจดจำ

Aug 31, 2023

User-Generated OOH อีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดที่ช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค ผ่านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแบรนด์โดยผู้บริโภคตัวจริง โดยแบรนด์สามารถนำมาทำแคมเปญต่อบนสื่อนอกบ้านเพื่อสร้างการรับรู้เป็นวงกว้าง กระตุ้นให้เกิดการแชร์ต่อในโลกออนไลน์

ประโยชน์ของการใช้ User-generated OOH:

• เพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค : โดยการให้ผู้บริโภคมาร่วมแชร์ประสบการณ์ หรือสร้างสรรค์เนื้อหาที่เกี่ยวกับแบรนด์บนสื่อนอกบ้าน เมื่อผู้บริโภคเห็นรูปภาพหรือข้อความของตนเองบนสื่อนอกบ้าน มักจะมีการแชร์ต่อในโลกออนไลน์ สร้างกระแสการรับรู้แบรนด์เป็นวงกว้างมากขึ้น

• เป็นการแชร์ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง : เนื้อหาที่ผู้บริโภคสร้างมาเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้บริโภคจริงๆ ที่ใช้หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการ การเห็นประสบการณ์ที่ดีที่ผู้อื่นแชร์กัน สามารถสร้างผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลองใช้แบรนด์เหล่านั้นไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่

• การเก็บรวบรวมข้อมูล : แคมเปญ User-generated เป็นการให้ผู้บริโภคสร้างเนื้อหาผ่านช่องทางหรือแพลตฟอร์มที่กำหนดไว้ ช่วยให้แบรนด์สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่าได้ เช่น เข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างดีขึ้น ปรับปรุงแคมเปญในอนาคต และปรับกลยุทธการตลาดให้เข้ากับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยตัวอย่าง User-Generated OOH Campaign มีดังต่อไปนี้ ?

#planbmedia

This site is registered on wpml.org as a development site.